K.V.M. Public School
Haldwani

Role of Honor Class XII

DEEPAK KANDPAL YASH PANDEY SANGEETA DHAPOLA RITESH SINGH
(96.2%) (96.2%) (95.4%) (94.8%)
POOJA JOSHI SHEHREEN USMAN ALI ANUJ YADAV VINAY PRAJAPATI
(93.5%) (93.8%) (93.0%) (92.8%)
SAGAR SUYAL VARSHA JATAV TANUJ KANDPAL DIVYANSH PANT
(91.4%) (90.8%) (90.2%) (90.0%)
SOUMYA GUPTA JYOTI PALARIYA
(90.0%) (90.0%)

©2021 KVM Haldwani. All rights reserved. Powered by Edunext Technologies